Kontakt

TOSHIBA prowadzi sprzedaż, instalację oraz serwis urządzeń poprzez sieć autoryzowanych firm dealerskich. Użytkownikom zapewnia to najwyższej klasy instalację i profesjonalny dobór urządzeń przez wykwalifikowaną kadrę inżynierską. Aby skontaktować się z autoryzowanym przedstawicielem TOSHIBA przejdź do zakładki LISTA PARTNERÓW

TOSHIBA – Biuro Główne – Region Centrum

Al. Krakowska 22, Sękocin Nowy
05-090, Raszyn

kontakt@toshiba-hvac.pl

+48 (22) 715-58-58

+48 (22) 715-58-62

Jeżeli korzystacie Państwo z nawigacji samochodowej,
prosimy o wpisywanie: Sękocin Nowy, zamiast: Raszyn.

Kierownik Regionu Południe

Anna Warmuz

anna.warmuz@toshiba-hvac.pl

+48 691 957 608

Inżynier Sprzedaży Region Zachód

Grzegorz Zboralski

grzegorz.zboralski@toshiba-hvac.pl

+48 603 311 996

Inżynier Sprzedaży Region Północ

Sławomir Denc

slawomir.denc@toshiba-hvac.pl

+48 605 644 788

Kierownik Regionu Południowy Zachód

Małgorzata Rachwał

malgorzata.rachwal@toshiba-hvac.pl

+48 603 422 377

Inżynier Sprzedaży Region Południowy Wschód

Lucjan Ciach

lucjan.ciach@toshiba-hvac.pl

+48 605 500 988

Inżynier Sprzedaży Region Centrum

Michał Ajdukiewicz

michal.ajdukiewicz@toshiba-hvac.pl

+48 691 957 476

Inżynier Sprzedaży Region Łódzki

Marta Mieszek

marta.mieszek@toshiba-hvac.pl

+48 603 311 266