Sterowanie centralne

BMS-CT1280E
Ekran dotykowy do 128 jednostek wewnętrznych

Sterownik ten jest zaawansowanym urządzeniem centralnego sterowania, które może być podłączone do 128
jednostek wewnętrznych ( 2 x 64 jednostki wewnętrzne do magistrali sterującej TCC...

Ilość:
NOWOŚĆ

BMS-CT2560U-E
Ekran dotykowy do 256 jednostek wewnętrznych

Sterownik ten jest zaawansowanym urządzeniem centralnego sterowania, które może być podłączone do 256 
jednostek wewnętrznych ( 2 x 128 jednostki wewnętrzne do magistrali sterują...

Ilość:

BMS-IFWH5E
Moduł do rozliczania enregii

Interface przyłączeniowy do rozliczania energii w systemach wyposażonych w sterownik centralny

Ilość:

BMS-SM_ETLE
Smart Manager z funkcją Data Analyzer

Smart Manager jest rozbudowaną wersją starszego sterownika centralnego Compliant Manager BMS-CM1280TLE. Został on wzbogacony o możliwość pracy w lokalnej sieci komputerowej LAN, oraz dzięki wykorzy...

Ilość:

BMS-SM1280HTLE
Smart Manager

Smart Manager jest rozbudowaną wersją starszego sterownika centralnego Compliant Manager BMS-CM1280TLE. Został on wzbogacony o możliwość pracy w lokalnej sieci komputerowej LAN, oraz dzięki wykorzy...

Ilość:

BMS-TP_ACE/PWE
Ekran dotykowy

Ekran dotykowy może być podłączony od 64 do 512 jednostek wewnętrznych (w zależności od modelu), oferuje on pełne sterowanie pracą urządzeń oraz monitorowanie zużycia energii. Sterownik ten jest id...

Ilość:

TCB - IFCG1TLE
Interface ogólnego zastosowania

Umożliwia powiązanie systemów klimatyzacyjnych TOSHIBA z innymi urządzeniami w budynku w ramach jednego systemu sterowania centralnego BMS, poprzez sygnały cyfrowe DI/DO oraz analogowe AI/AO...

Ilość:

TCB-EXS21TLE
Programator tygodniowy dla sterowników lokalnych i centralnych

Programator Harmonogramu jest zaawansowanym urządzeniem sterującym, wykorzystywanym do kontroli parametrów
jednostek wewnętrznych w oparciu o harmonogram. Posiada dwa możliwe tryby pr...

Ilość:

TCB-IFGSM1E
Interface GSM

Umożliwia kontrolę pracy urządzeń TOSHIBA z poziomu telefonu GSM

Ilość:

TCB-SC643TLE
Sterownik centralny do 64 jednostek

Sterownik centralny TCB-SC643TLE może niezależnie obsługiwać do 64 jednostek wewnętrznych za pośrednictwem sieci TCC-Link. Sterowanie jednostkami wewnętrznymi może odbywać się w odniesieniu do...

Ilość: