Interface analogowy

TCB-IFCB640TLE
Interface analogowy

Interface analogowy

Opis

Umożliwia zarządzanie i monitoring do 64 jednostek wewnętrznych

Działa w ramach protokołu komunikacyjnego TCC-Link

Ilość:
Instrukcje:
  • Niestety nie ma plików do pobrania