Aktualności

SHRM Advance, nowy system VRF HP/HR R32 firmy Toshiba, umożliwia dekarbonizację budynków komercyjnych i obniżenie kosztów eksploatacji

19 stycznia 2023

SHRM Advance firmy Toshiba to najnowszej generacji system VRF (o zmiennym przepływie czynnika), stanowiący ultrawydajne, wysokiej jakości rozwiązanie HVAC, które wykorzystuje czynnik chłodniczy R32.  Rozwiązanie SHRM Advance,  reprezentujące obecnie największą na rynku linię systemów VRF opartych na czynniku R32, pozwala uzyskać - w przypadku  budynków biurowych, dużych sklepów i restauracji oraz placówek opieki zdrowotnej i edukacyjnych - najlepsze w swojej klasie referencje w zakresie  zrównoważonego rozwoju.

 

Wraz z rosnącą liczbą krajów ustalających ambitne cele w zakresie neutralności węglowej wzrasta presja na właścicieli budynków komercyjnych i inwestorów w celu zminimalizowania śladu węglowego. W połączeniu z rosnącą ceną i zmniejszającą się dostępnością czynnika chłodniczego R410A (ze względu na przepisy dotyczące F-gazów) instalatorzy i konsultanci muszą obecnie poważnie rozważać stosowanie czynnika R32 charakteryzującego się znacznie niższym GWP (potencjałem tworzenia efektu cieplarnianego). Dzięki wykorzystaniu czynnika R32 system SHRM Advance i dostosowana do niego koncepcja bezpieczeństwa mogą pomóc zredukować potencjalną emisję CO2 budynków komercyjnych nawet o 80%, zapewniając większą elastyczność w zakresie certyfikacji.

 

Zapewniając jednoczesne chłodzenie i ogrzewanie, system SHRM Advance stanowi odpowiedź na wyzwania związane ze zmiennymi wzorcami pogodowymi i temperaturami otoczenia. Przykładowo, jeśli budynek komercyjny posiada przestrzenie użytkowe zlokalizowane zarówno w północnej, jak i południowej części, operator systemu nie musi już przełączać się między trybami działania. SHRM Advance zarządza taką sytuacją automatycznie i bezproblemowo, zapewniając przyjemne i komfortowe warunki pracy, niezależnie od lokalizacji pomieszczeń w budynku. W tym przypadku ułatwienie stanowi nowa generacja innowacyjnego i kompaktowego kontrolera przepływu z maksymalnie 12 wyjściami, co zapewnia większą elastyczność w fazie projektowania.

 

Kolejne kreatywne rozwiązania, takie jak nowa dwu-rotacyjna sprężarka z wtryskiem cieczy, strefowy wymiennik ciepła,  dodatkowy płytowy wymiennik dochładzający, nowy silnik wentylatora i unikatowy obwód termodynamiczny zapewniają systemowi wiodącą w swojej klasie wydajność. Oferując współczynniki SEER powyżej 8 i SCOP powyżej 4,3 -  system SHRM Advance nie tylko obniża koszty bieżące, ale także stanowi korzystne rozwiązanie dla inwestorów na rynku budynków komercyjnych, ponieważ kwalifikuje się do programów zachęt inwestycyjnych dla poszczególnych krajów, takich jak ECA (Wielka Brytania), BAFA (Niemcy) i Conto Termico (Włochy).

 

System oferuje również funkcję odzyskiwania ciepła, wymieniając je pomiędzy jednostkami wewnętrznymi pracującymi w różnych trybach, przy ograniczonym wsparciu ze strony jednostki zewnętrznej , co znacząco oszczędza energię i dodatkowo zmniejsza ślad węglowy. W razie potrzeby SHRM Advance można zmodyfikować do postaci dwururowego systemu pompy ciepła, przy czym dostępne są również dodatkowe moduły do wentylacji budynku i wytwarzania ciepłej wody użytkowej.

 

Konstrukcja certyfikowanego przez Eurovent, w pełni wyposażonego systemu SHRM Advance (o wydajności pojedynczych systemów od 8 HP do 24 HP) maksymalizuje elastyczność, zapewniając instalatorom możliwość terminowego i prostego spełnienia wymagań dla praktycznie każdego komercyjnego projektu. Przykładowo nowa, kompaktowa obudowa o wysokości zaledwie 169 cm ułatwia jej transport oraz instalację. Dodatkowo możliwe jest podłączenie do jednego systemu aż do 69 jednostek wewnętrznych, dostępnych w 13 różnych typach (łącznie 107 modeli) o wydajnościach od 0,9 do 28 kW. Oprócz standardowych jednostek wewnętrznych, SHRM Advance współpracuje z kanałówkami świeżego powietrza wentylacyjnego i średniotemperaturowym modułem ciepłej wody. Dzięki zakresowi współczynnika przewymiarowania od 70 do 200% możliwe jest pełne dostosowanie systemu, co pozwala sprostać wszelkim wymaganiom projektowym. W przypadku zastosowań wymagających wysokiego poziomu jakości powietrza w pomieszczeniach dostępna jest technologia filtracji Toshiba w konfiguracji z kasetą 1-drogową (plazmowy oczyszczacz powietrza), kasetą 4-drogową (oczyszczacz powietrza z jonizatorem) i w konfiguracji jednostek naściennych (filtr Ultra Pure).  System jest obecnie dostosowany do wydłużonych przebiegów rur (do 500 m) i różnicy wysokości 90 m między jednostkami zewnętrznymi i wewnętrznymi, co stanowi dodatkowe ulepszenie nowego rozwiązania.

 

Chociaż czynnik R32 należy do grupy A2L (ISO 817), co oznacza, że jest on klasyfikowany jako «nisko toksyczny» i «nisko palny», Toshiba Carrier Corporation opracowała szereg wewnętrznych zabezpieczeń w postaci systemu detekcji czynnika, systemu zaworów odcinających i odpompowania czynnika. Pozwalają one spełnić wymagania przepisów,  zapewniając bezpieczeństwo użytkowników budynku oraz rozwiać obawy stosowania systemów VRF opartych o czynnik R32. Liczbę wymaganych urządzeń zabezpieczających określają trzy różne scenariusze bezpieczeństwa, zgodnie z przepisami dotyczącymi użytkowania powierzchni i ilości czynnika chłodniczego w systemie.

 

Oprogramowanie narzędziowe Toshiba Carrier Corporation oferuje wszechstronne wskazówki w zakresie powyższych zintegrowanych urządzeń,  wspierając na etapie koncepcji instalatorów i konsultantów, co pozwala zapewnić zgodność z przepisami i zagwarantować wszystkim zainteresowanym stronom projektu pewność w zakresie bezpieczeństwa.

 

System sterowania został ulepszony dzięki komunikacji TU2C-Link, która zapewnia wyższą prędkość i udoskonala łączność. Dostępna jest pełna gama sterowników przewodowych, bezprzewodowych i centralnych oferujących pełną kompatybilność z nowym systemem. Rozwiązania do monitorowania i diagnostyki to Wave Tool Advance (aplikacja dostępna w App Store i Google Play) oraz Link Adaptor, które umożliwiają personelowi konserwacyjnemu łatwe serwisowanie.

 

Globalna gospodarka stawia na przyszłość neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla. Dzięki systemowi SHRM Advance firmy Toshiba Carrier Corporation inwestorzy działający na rynku budynków komercyjnych, właściciele, konsultanci i instalatorzy mogą przyczynić się do dekarbonizacji, chroniąc w ten sposób środowisko naturalne planety. Niezależnie od tego, czy w budynkach komercyjnych są realizowane prace konstrukcyjne, czy remontowe, obecnie przyszedł czas na działanie - wystarczy wybrać lepsze rozwiązanie klimatyzacyjne.