Super Digital Inverter 4 jednostka zewnętrzna 1- i 3-fazowa

RAV-SP_4AT(P)/AT8-E
Super Digital Inverter 4 jednostka zewnętrzna 1- i 3-fazowa

Super Digital Inverter 4 jednostka zewnętrzna 1- i 3-fazowa

Opis

Super Digital Inwerter serii 4 ustala nowy standard dla systemów komercyjnych. Najwyższe wartości współczynników energooszczędności w typoszeregu dla 10 do 12,5 kW. Ulepszony został system zarządzania powietrzem: wysoka sprawność silników wentylatora, większe wentylatory i nowa konstrukcja grilla, przekładają się na wyjątkową wydajność energetyczną. Długości orurowania i zakres pracy także został ulepszony. system może pracować przy wyjątkowo niskich temperaturach, w trybie chłodzenia i grzania. Maksymalna długość orurowania do 75m. SDI4 został skonstruowany dla czynnika chłodniczego R410A. W przypadku, kiedy konieczna jest zamiana starego mniej wydajnego systemu klimatyzacji na nowy, można wykorzystać rurociągi pracujące na R22 lub R407C.

Najlepsze wartości EER/COP.
Większość systemów jest w klasie energetycznej A dla trybu chłodzenia i grzania. Nowy system zapewnia
doskonałą sezonową wydajność energetyczną, umożliwia to oszczędności do 70% rocznych kosztów energii
w porównaniu z systemami o stałej wydajności.
Konstrukcja i praca nowej sprężarki zapewnia doskonałą wydajność energetyczną przy pełnym obciążeniu jak i przy częściowym (praca do 10 rps).
Dłuższe orurowanie, do 75 m długości i 30 m różnicy wysokości dla zapewnienia większej elastyczności instalacji (4HP – 6HP).
Szeroki zakres pracy: do –15 °C w trybie chłodzenia i do –20 °C w trybie grzania (4HP – 6HP).
Specjalny układ Toshiba "anti-ice" chroni jednostkę zewnętrzną przed oblodzeniem.
Typoszereg rozszerzony o jednostki trójfazowe w zakresie wydajności od 10 do 14 kW zwiększa zakres zastosowań urządzeń komercyjnych.

Ilość:

Specyfikacja

Wydajność chłodnicza 3,6 ÷ 14,0 kW
Wydajność grzewcza: 4,0 ÷ 16,0 kW
EER: 3,01 ÷ 4,52
COP: 3,42 ÷ 4,79

Instrukcje:
  • Niestety nie ma plików do pobrania